Verhuur

Onze verkeersschool biedt u de mogelijkheid tot het huren van diverse vervoermiddelen zoals de bus ten behoeve van personenvervoer danwel goederenvervoer, en niet te vergeten onze motoren.

Busverhuur

Mercedes Sprinter 211 CDI

Type: goederenvervoer

Dagprijs: € 72,50

Kilometerprijs: € 0,17

Huurvoorwaarden

Deze bevatten de standaardbepalingen van de BOVAG voor het huren/verhuren van een vervoermiddel. Deze bepalingen zijn verkrijgbaar op ons kantoor.

Rijbewijs
Huurder/ster dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs voor de betreffende catagorie.

Verzekeringen
De verzekering is bij de huurprijs inbegrepen.
Bij reizen naar het buitenland dient men in het bezit te zijn van een internationale reis- en kredietbrief van de A.N.W.B.

Borgsom
Deze is bij iedere huurperiode minimaal €230,00

Huurbedrag
Het begrote huurbedrag dient bij de ter beschikkingstelling van het vervoermiddel te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

Prijzen
Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.

Huurbedrag
Onder een huurdag wordt verstaan de tijd van 08.00 tot 21.00 uur. Andere tijden dienen vooraf schriftelijk op het huurformulier te worden vermeld.

Brandstof
Het gehuurde vervoermiddel  is volgetankt bij aflevering en wordt door U bij terugkomst volgetankt.

Reservering
Het is mogelijk om telefonisch te reserveren, pas als de aanbetaling op ons kantoor is voldaan staat de reservering definitief vast.

Huurder/ster
Alleen de op de huurovereenkomst genoemde bestuurder mag het gehuurde vervoermiddel besturen.