Nascholing Code 95

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen.

Doel van de richtlijn:

  • Minder verkeersdoden in Europa
  • Een vermindering van CO2 uitstoot en bijdragen aan een beter milieu
  • Meer status voor het beroep van vrachtauto- en buschauffeurs
  • Een beter imago van de beroepschauffeur
  • Een hogere kwaliteit van alle Europese beroepschauffeurs
  • Gelijk gestelde eisen voor alle Europese chauffeurs

Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid (het voormalige chauffeursdiploma) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen. De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en chauffeurs die in de EU werken. Om beroepschauffeur te blijven zijn beroepschauffeurs verplicht iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Waarbij minimaal 1 praktijkcursus gevolgd is. Als je niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag je je beroep niet meer uitoefenen. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door het CCV gecertificeerd zijn.

Elke chauffeur kan in overleg (met de werkgever) zijn eigen programma samenstellen, dat zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk. Er is dus niet één vaststaand programma dat voor iedereen gelijk is. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing code 95 een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining zijn.

Vrijstellingen nascholing code 95

Op dit moment hebben sommige groepen chauffeurs vrijstelling van het chauffeursdiploma. Het merendeel van deze vrijstellingen blijft bestaan. Brandweerlieden, politiemensen e.d. vallen onder de vrijstelling. Voor meer informatie over de vrijstellingen kunt u contact opnemen met het CBR/CCV.

Welke nascholing code 95 heb ik tot nu toe gevolgd?

Op mijn.cbr.nl kunt u bekijken welke CCV diploma’s, certificaten en nascholing code 95 uren u heeft behaald. Voor de bescherming van uw privacy kunt u alleen inloggen met uw DigiD.

Wij verzorgen nascholing code 95 cursussen voor het behouden van de vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs. Daarnaast verzorgen wij:

N125Techniek, diagnose stellen bij pech1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-
U07Criminaliteitspreventie1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-
U03Lading zekeren1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-
U05Basisveiligheid VCA1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 240,-
U10Chauffeur geconditioneerd vervoer1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-
U14Communicatieve en sociale vaardigheden1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-
U20Fysieke belasting1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-
U23Digitale tachograaf en boordcomputers1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-
U24Chauffeursdag1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-
 U25Rijoptimalisatie ||1 dag 7 uur nascholing Theorietraining € 170,-
U45Actualisering vakbekwaamheid chauffeurs1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-
U47Verkeerseducatie1 dag of gesplitst 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-
W01Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden1 dag of gesplitst 7 uur nascholingPraktijktraining € 380/280,-
W02Rijoptimalisatie | Schadepreventie1 dag 7 uur nascholingPraktijktraining € 380
W02Rijoptimalisatie | Defensief Rijden1 dag 7 uur nascholingPraktijktraining € 380
W02Rijoptimalisatie | Rijvaardigheidsanalyse1 dag 7 uur nascholingPraktijktraining € 380
W02Rijoptimalisatie | Verkeersdeelneming1 dag 7 uur nascholingPraktijktraining € 380

Cursus agenda

Za 07-03-2020W-01 Het Nieuwe Rijden gesplitst08.00u – 12.30u
Za 21-03-2020U-51 Optimalisatie van de rit08.00u – 16.00u
Za 04-04-2020U-47 Verkeerseducatie08.00u – 16.00u
Ma 06-04-2020U-07 Criminaliteitspreventie08.00u – 16.00u
Za 02-05-2020U-45 Actualisering vakbekwaamheid chauffeur08.00u – 16.00u
Za 06-06-2020U-10 Chauffeur geconditioneerd vervoer08.00u – 16.00u
Za 04-07-2020W-01 Het Nieuwe Rijden gesplitst08.00u – 12.30u
Za 11-07-2020U-03 Lading zekeren th.08.00u – 16.00u
Za 01-08-2020U-07 Criminaliteitspreventie08.00u – 16.00u
Za 19-09-2020U-48 Bevorderen van veiligheid en doorstroming08.00u – 16.00u
Za 03-10-2020U-23 Digitale tachograaf08.00u – 16.00u
Za 07-11-2020W-01 Het Nieuwe Rijden gesplitst08.00u – 12.30u
Za 21-11-2020U-25 Rijoptimalisatie ||08.00u – 16.00u
Za 12-12-2019U-05 VCA Basis/Vol08.00u – 16.00u

* Praktijkcursus. De deel cursus is opgesplitst in deel A en deel B. Deel A is op zaterdag van 08.00-12.30uur. Deel B moet binnen 10 kalenderdagen van deel A plaatsvinden en wordt in overleg met de kandidaat gepland.


In samenspraak met de werkgevers kunnen we een ‘op maat’ gemaakt traject betreft de nascholing code 95 samenstellen. Uitbreiding van het aantal cursussen is daarbij mogelijk.