Nascholing Code 95 cursussen

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtwagen chauffeurs om nascholing te volgen. De richtlijn is opgesteld met de volgende doelen:

 • Verminderen van aantal verkeersdoden in Europa
 • Een vermindering van CO2 uitstoot en hiermee het leveren van een bijdrage aan een beter milieu
 • Meer status voor het beroep van vrachtauto- en buschauffeurs
 • Het verbeteren van het imago van beroepschauffeurs
 • Een hogere kwaliteit van alle Europese beroepschauffeurs
 • Gelijk gestelde eisen voor alle Europese chauffeurs

Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid (het voormalige chauffeursdiploma) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar lang 35 uur nascholing volgen. De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en chauffeurs die in de EU werken. Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing code 95 te volgen. Hierbij moet er, naast de theoretische cursussen, minimaal 1 praktijkcursus worden gevolgd. Wanneer er niet wordt voldaan aan de nascholingsplicht, dan mag de chauffeur het beroep niet meer uitoefenen. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door het CCV gecertificeerd zijn.

Programma nascholing Code 95

Elke chauffeur kan in overleg (met de werkgever) zijn eigen programma samenstellen. Er zal voor worden gezorgd dat het programma zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk. Er is  namelijk niet één vaststaand programma dat voor iedereen gelijk is. De enige eis is dat, van de 35 uur nascholing code 95, een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining gevolgd moet hebben (bijvoorbeeld één van de rijoptimalisatie trainingen). Het is natuurlijk ook mogelijk om meerdere praktijktrainingen te volgen. De praktijktrainingen die gevolgd kunnen worden zijn:

 • W01: Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe rijden
 • W02: Rijoptimalisatie – Schadepreventie
 • Wo2: Rijoptimalisatie – Defensief rijden
 • W02: Rijoptimalisatie – Rijvaardigheidsanalyse
 • W02: Rijoptimalisatie – Verkeersdeelneming

Vrijstellingen nascholing code 95

Op dit moment hebben sommige groepen chauffeurs vrijstelling van het chauffeursdiploma. Het merendeel van deze vrijstellingen blijft bestaan. Brandweerlieden, politiemensen e.d. vallen onder de vrijstelling. Voor meer informatie over de vrijstellingen kunt u contact opnemen met het CBR/CCV.

Welke nascholing code 95 heb ik tot nu toe gevolgd?

Op mijn.cbr.nl kunt u bekijken welke CCV diploma’s, certificaten en nascholing code 95 uren u heeft behaald. Voor de bescherming van uw privacy kunt u alleen inloggen met uw DigiD.

Op maat traject voor werkgevers

Werkgevers die één of meerdere chauffeurs hebben die nascholing code 95 moeten volgen, kunnen samen met ons een op maat traject vaststellen. Hierbij zullen we in overleg met de werkgever de benodigde cursussen vaststellen voor één of meerdere chauffeurs en worden de cursusdata overlegd.  Wil je graag een ‘op maat’ gemaakt traject aanvragen bij ons? Neem dan contact op met ons of kom bij ons langs op de rijschool.

Cursusaanbod

Wij verzorgen nascholing code 95 cursussen voor het behouden van de vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs. Hieronder staat het complete cursusaanbod dat wij bieden. De nascholing cursussen worden het hele jaar door gegeven. De cursus data kun je vinden onder het kopje cursus agenda. Wil je graag een nascholing code 95 cursus bij ons volgen? Klik dan op de knop aanmelden achter de betreffende cursus en geef vervolgens aan welke cursussen je eventueel nog meer wilt volgen.

CodeOmschrijvingDuurKostenAanvragen
N125Techniek, diagnose stellen bij pech1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-Aanmelden
U07Criminaliteitspreventie1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-Aanmelden
U03Lading zekeren1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-Aanmelden
U05Basisveiligheid VCA1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 240,-Aanmelden
U10Chauffeur geconditioneerd vervoer1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-Aanmelden
U14Communicatieve en sociale vaardigheden1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-Aanmelden
U20Fysieke belasting1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-Aanmelden
U23Digitale tachograaf en boordcomputers1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-Aanmelden
U24Chauffeursdag1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-Aanmelden
 U25Rijoptimalisatie ||1 dag 7 uur nascholing Theorietraining € 170,-Aanmelden
U45Actualisering vakbekwaamheid chauffeurs1 dag 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-Aanmelden
U47Verkeerseducatie1 dag of gesplitst 7 uur nascholingTheorietraining € 170,-Aanmelden
W01Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden1 dag of gesplitst 7 uur nascholingPraktijktraining € 380/280,-Aanmelden
W02Rijoptimalisatie | Schadepreventie1 dag 7 uur nascholingPraktijktraining € 380Aanmelden
W02Rijoptimalisatie | Defensief Rijden1 dag 7 uur nascholingPraktijktraining € 380Aanmelden
W02Rijoptimalisatie | Rijvaardigheidsanalyse1 dag 7 uur nascholingPraktijktraining € 380Aanmelden
W02Rijoptimalisatie | Verkeersdeelneming1 dag 7 uur nascholingPraktijktraining € 380Aanmelden

Cursus agenda

CursusdatumOmschrijvingTijd
Za 01-08-2020U-45 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur08.00u – 16.00u
Za 12-09-2020W-01 Het Nieuwe Rijden gesplitst08.00u – 12.30u
Ma 14-09-2020U-07 Criminaliteitspreventie08.00u – 16.00u
Za 19-09-2020U-48 Bevorderen van veiligheid en doorstroming08.00u – 16.00u
Za 03-10-2020U-23 Digitale tachograaf08.00u – 16.00u
Za 31-10-2020U-51 Rit optimalisatie theorie08.00u – 16.00u
Za 07-11-2020W-01 Het Nieuwe Rijden gesplitst08.00u – 12.30u
Za 21-11-2020U-25 Rijoptimalisatie 2 theorie08.00u – 16.00u
Za 12-12-2020U-05 VCA Basis/Vol08.00u – 16.00u

* Praktijkcursus. De deel cursus is opgesplitst in deel A en deel B. Deel A is op zaterdag van 08.00-12.30uur. Deel B moet binnen 10 kalenderdagen van deel A plaatsvinden en wordt in overleg met de kandidaat gepland.